Posadzka czy podłoga?

Często mylimy te 2 pojęcia, ze względu na to, że są tak blisko siebie. Posadzka jest wierzchnią warstwą, która wchodzi w skład podłogi. Podłoga jest natomiast warstwą nośną tj. taką, która ma za zadanie przenosić obciążenia, po której może odbywać się ruch pieszy czy kołowy.

Na etapie projektowania podłogi często popełniane są błędy co skutkuje nie trwałością warstwy wierzchniej. Dlatego tak ważna jest konsultacja wykonawców oraz architektów lub projektantów.

Warstwy podłogi:

1. Strop

2. Izolacja przeciwwilgociowa,

3. Izolacja termiczna,

4. Warstwa podkładowa,

5. Warstwa wyrównująca,

6. Jastrych tj. anhydrytowy, cementowy, epoksydowy, magnezjowy czy asfaltowy (nie stosowany przy posadzkach dekoracyjnych).

7. Posadzka tj. mikrobeton, mikrocement, beton polerowany, żywica poliuretanowa, żywica epoksydowa itp.

Błędy wykonawcze mogą pojawić się na każdym etapie. Przed wykonaniem posadzek dekoracyjnych najważniejszy jest sposób oraz jakość wykonania jastrychu, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.

Najczęściej na jastrychu pojawiają się pęknięcia. Czym mogą być spowodowane?

1. Brak dylatacji obwodowej,

2. Niestabilne podłoże pod jastrychem w postaci styropianu o niskiej twardości lub nieumiejętnego ułożenia i mocnego uginania się,

3. Brak dylatacji stosowanych między płytami jastrychu, które zapewniają między innymi swobodną pracę podczas zmieniających się temperatur,

4. Źle przygotowana mieszanka jastrychu,

5. Brak jastrychu w narożnikach wewnętrznych budynku. Jest to najczęstszy problem, w którym taśma obwodowa nie jest dociśnięta jastrychem do naroża ścian.

Informacje kontaktowe

Masz Pytanie odnośnie posadzek?