Primacem ABS 5L - Mikrocement Top Ciment

454,61 

Primacem ABS jest wodnym polimerem akrylowym stosowanym jako promotor adhezji do powierzchni chłonnych przed nałożeniem mikrocementu Topciment.

• Promotor adhezji do podłoży chłonnych.

• Nakładany za pomocą wałka lub pędzla w jednej warstwie.
• Na bazie wody; niepalny.
• Nie zawiera plastyfikatorów, rozpuszczalników, amoniaku ani emulgatorów. • Produkt dostarczany w stanie gotowym do użycia.

1 warstwa: 0,10 l/m2

• Wodorozcieńczalna dyspersja akrylowa na bazie wody • Biała mleczna ciecz
• Substancje stałe: 10,7 %.
• PH: między 8 a 9

• Lepkość 10-11 s (Ford Cup 4)
• Gęstość w temperaturze 20oC: 1,01 ± 0,01 g/ml • Temperatura stosowania: od 5oC do 35oC
• Wysycha, by dotykać w 30 minut.

Podłoże powinno być suche, czyste, twarde i wolne od tłuszczu i oleju.
Należy odczekać co najmniej 30 minut i nie dłużej niż 24 godziny na nałożenie pierwszej warstwy mikrocementu.