Acricem 25L - Mikrocement Top Ciment

1 879,05 

Używany do konsolidacji powierzchni cementowych.

• Doskonała penetracja i stabilizacja podłoża.
• Zastosowanie za pomocą wałka lub pędzla

• Na bazie wody, niepalny.
• Produkt jest dostarczany gotowy do użycia.

• 0.10 l/m2, różniące się w zależności od porowatości podłoża.

Powierzchnia musi być sucha, czysta, wolna od tłuszczów lub olejów i musi mieć otwartą strukturę tak, aby umożliwić penetrację powierzchni i  poprawnie skonsolidować.

Czas aplikacji:
30 minut i nie więcej niż 24 godziny na wykonanie aplikacji pierwszej warstwy Mikrocementu.

Stosowany jako dodatek do mieszania zaprawy.

• Większa przyczepność na już utwardzonych zaprawach lub betonach i na inne materiały.
• Większa spójność i plastyczność zaprawy lub betonu w stanie świeżym.
• Zwiększa odporność mechaniczną.

• Zwiększona nieprzepuszczalność zaprawy.
• Zmniejsza wygląd pęknięć.

Żywica akrylowa, używana:
• Konsolidacja powierzchni cementowych przed zastosowaniem Microcement Topciment.
• Jako dodatek do mieszania zaprawy.
• Jako składnik B dwuskładnikowego mikrocementu.